DISTORTED MINDS

Distorted Minds is a series of forged steel vessels and its fragments inspired by an important idea from psychoanalysis. Involving both traditional and modern making methods as well as engaging in relationships with meanings within society. Throughout this series I aim to capture a sense of identity and subject matter.

“Distorted Minds” är en serie varmsmidda stålkärl och deras fragment. Serien är baserad på en viktig psykoanalytisk idé. Objekten är tillverkade med traditionella så väl som mer samtida tekniker samtidigt som de behandlar relationer och samhälle. Min intention I hela denna serie är att fånga en känsla av Identitet.

© 2022 Frances Alexandra