MOIETY

Moiety is a series of forged pure iron vessels inspired by the ideas around the layers of our psyche. Considering materiality and concepts of trauma and identity; in conjunction with craft and how they portray themselves within a vessel. Within this series I aim to capture a sense of lucidity in relation to the conscious and subconscious mind.

“Moiety” är en serie varmsmidda kärl av rent järn. Inspirationen kommer från vårt psykes många lager. Här funderar jag över materialitet och koncept som trauma och identitet samt hur de kommer till uttryck i ett kärl. I den här gruppen siktar jag mot att fånga en känsla av klarhet och förstånd i förhållande till det medvetna och omedvetna sinnet.

© 2022 Frances Alexandra